Miljöpartiet de gröna i Eslöv


Interpellationer som Miljöpartiet initierat.

  • Interpellation till ordföranden i MoS Bengt Andersson. 2014 oktober.
    Diskussionen om underhållet av kommunens bestånd av enskilda vägar och den ökande graden av vägsamfälligheternas egenfinansiering fortgår. Dåvarande ordföranden för MoS upplyste på sin tid att en utredning pågick inom kommun- förvaltningen.
    • Fråga: Var befinner sig den utredningen nu?
    • Fråga: När kan vägsamfälligheterna räkna med att utredningen är klar?
    • Fråga: Kan vägsamfälligheterna därefter räkna med full kostnadstäckning?
  • Fristad för kulturverksamma.