Miljöpartiet de gröna i Eslöv


Insändare som rör Miljöpartiet i Eslöv.

  • Skånskan 22 december 2014.

    Att Sverige idag är beroende av kärnkraft är ett faktum. Vi är det reaktorstätaste landet i hela världen, vi är det enda landet med över en reaktor per miljon invånare. Vi får runt 40% av vår elkonsumtion (ca 60-70TWh/år) från kärnkraften. Att Sveriges kärnkraftverk är i ett bedrövligt skick råder det heller ingen tvekan om. Det är kanske inte så konstigt med tanke på att de redan skulle ha varit avvecklade om vi följt 1980års folkomröstning. Tyvärr så började vi aldrig arbetet med att anpassa oss till ett energiupplägg utan kärnkraft. Hade vi stängt av kärnkraftverken idag så hade Sverige stannat. Detta tycks vara ett av de stora argumenten för kärnkraftsivrarna. Det stämmer förstås men logiken är lite märklig - istället för att försöka trappa ner vårt energimissbruk ska vi alltså bygga nya reaktorer och förstärka vårt beroende. Det blir som heroinisten som motiverar ytterligare en spruta med "att han redan är missbrukare". Och ja vi är missbrukare, energi- och kärnkraftsmissbrukare. Att lämna kvar livsfarligt avfall till alla generationer i hundra tusen år framåt för att vi inte ska behöva bekymra oss om hur vi konsumerar energi idag är att klassificera som ett missbruk både vad det gäller oss själva som art och vår planet som helhet! Det rationella hade istället varit att börja effektivisera vår energianvändning å det drastiskaste! Detta gäller både på individuell- och samhällsnivå. Även om det förstås är otroligt svårt att räkna fram tillförligliga siffror kring hur mycket en mindre korkad energianvändning hade sparat in så råder idag konsensus om att åtminstone 30% av vår konsumtion lätt hade kunnat effektiviseras bort. Redan där är vi en bra bit på vägen till att ha ersatt behovet av kärnkraft i detta världens reaktorstätaste land. Resterande bit av vårt energibehov och framtida utökade behov hade kunnat ersättas med mer gröna och hållbara alternativ så energi utvunnen från sol, vind och vatten. Nej vi kan inte momentant stänga ner kärnkraftverken. Ja vi kommer behöva köpa in energi från våra grannar under en kortare omställningsperiod. Men nej vi är inte tvungna att ha kärnkraftverk för att vara självförsörjande energimässigt om vi inte själva väljer att av lathet sätta oss över tusentals kommande generationer rättigheter. Ett avslutande säsongsaktuellt tips: när du återvinner dina värmeljus så tänk på att ta loss vekeshållaren som är av järn från koppen som är av aluminium. I återvinningsprocessen fastnar järnet på magneter, och om vekeshållaren sitter fast i stearinet i botten så följer även koppen med till stålåtervinningen. Ifall alla Sveriges trehundra miljoner värmeljus återvunnits korrekt varje år hade den sparade energin räckt till att värma ca 8500 hushåll!

    "Love Johnsson Grön Ungdom Eslöv"

  • -->