Miljöpartiet i Eslöv hedersutnämnande


Miljöartiet i Eslöv utser varje år en person vars ideella verksamhet är av väsentlig betydelse för samhället men som inte får tillräckligt stöd av det offentliga.

Hedersutmärkelsen utdelas till person eller organisation.
Mottagaren ska vara bosatt i eller verka inom kommunen.
Alla invånare har rätt att föreslå mottagare.Mottagare utses av ledningsgruppen i Miljöpartiet de gröna, Eslöv.
Gruppens beslut är utan appell.
Finner ledningsgruppen ingen lämplig mottagare något år skall utmärkelsen inte utdelas det året.
Medlem av ledningsgruppen har inte rätt att motta utmärkelsen under sin tjänstgöringstid.
Dessa regler ingår inte i grundstadgarna för Miljöpartiet de gröna i Eslöv.

Vet du någon som du tycker vore förtjänt av denna hedersutmärkelse? Skicka din nominering till:
Håkan Larsson, hakan.history@gmail.com eller
Farid al-Bahadli, faridalba@comhem.se